Vontatásra vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételek

21. § (1) Arra nézve, hogy a jármu vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.

(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt

a) személygépkocsi össztömegét,

b) autóbusz össztömegének a felét,

c) tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,

d) vontató, mezogazdasági vontató és lassú jármu össztömegének a négyszeresét,

e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.

(3) Üzemi fék nélküli könnyu pótkocsi gépjármuvel, mezogazdasági vontatóval és lassú jármuvel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármu 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármu össztömegének a háromnegyedét.

(5) Oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel pótkocsi nem vontatható. Oldalkocsi nélküli motorkerékpárral egy - legfeljebb 80 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegu - egykereku pótkocsi, gépkocsival egy pótkocsi, nyerges vontatóval egy félpótkocsi, vontatóval és mezogazdasági vontatóval legfeljebb két pótkocsi, lassú jármuvel egy pótkocsi vontatható. Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága - az ehhez szükséges muszaki és üzemeltetési feltételek meghatározásával - tehergépkocsival második pótkocsi vontatását engedélyezheti.

(6) Mezogazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más jármuvel ilyen pótkocsi nem vontatható.

(7) Lassú jármu pótkocsija gépjármuvel nem, mezogazdasági vontatóval pedig csak abban az esetben vontatható, ha megfelel a mezogazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó eloírásoknak.

(8) Vontatott munkagép a vontatási sebességre vonatkozó rendelkezések megtartásával mezogazdasági vontatóval és lassú jármuvel akkor is vontatható, ha

- nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelzo berendezéseire vonatkozó eloírásokat, de megfelel a 37. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek, illetoleg

- üzemi fékberendezése nincs, de össztömege nem haladja meg a vonó jármu 68 kilogrammal növelt saját tömegét.

(9) Ha a pótkocsi - szélességi mérete folytán - a vonó jármu hátsó helyzetjelzo lámpáit takarja, az 55. § (2) bekezdésében a pótkocsi hátsó helyzetjelzo lámpájának elhelyezésére vonatkozó eloírásokat a jármuszerelvény szélességét alapulvéve is teljesíteni kell. Ez a rendelkezés a 42. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelo alkalmazásával is teljesítheto.